Personlig service på riktigt, fru Jacobs svara på dina frågor ☆ Frakt från 29 SEK ☆ Fraktfritt över 1000 SEK ☆ Fri retur när du köper kläder.

Andelsbiodling

Det behövs fler bisamhälle i Sverige. ”För att täcka det behov av pollinering som behövs enbart för de odlade grödorna behöver vi fördubbla antalet bisamhällen”. (Källa: Svenska bin) 

Är du intresserad av biodling men har inte riktigt tiden att ha egen bikupa? Då kan andelsbiodling vara något för dig. Hos Jacobs bigård kan du köpa en andel av en bikupa och på så sätt få del av den honung som bina producerar. Vi säljer 10% andelar för 500 SEK/år. Då står vi för skötsel och underhåll av bina med allt vad det innebär. Du har möjlighet att vara med vid ett besök i bikupan och får även löpande information om vad som händer i din bikupa och får 10% av honungsskörden. Passa på att köpa nu då antalet bikupor är begränsat. Du kan givetvis teckna hur många andelar du vill. 

Produkter
Handla
Information